Kundfrågor Nordea Finans

8828

Kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt Handelsbanken

Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Se hela listan på swedishbankers.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

  1. Explain db2
  2. Lena ph holknekt
  3. Kunskapsteori uu
  4. Svea self
  5. Barnskotare eslov
  6. Nar far man ta traktorkort
  7. Far tillbaka pa skatten
  8. Finska är mitt modersmål
  9. Eur kurs sek
  10. Julsånger noter gratis

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt  en person i politiskt utsatt. Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap. 5 § 7 b och c och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. Första stycket ska  Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning. ( Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga.

Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning - Öhman

Företag Person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning. 1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap.

Person i politiskt utsatt ställning - Brocc

stats- eller  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. Med “person i politiskt utsatt ställning” avses personer som är bosatta utanför Sverige och som har eller har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers  En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar en juridisk person, Vem är en person i politiskt utsatt ställning ? En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan).

oj4. (a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer  Risker med personer i politiskt utsatt ställning: • Kunden, kundens närstående eller medarbetare är en person i politiskt utsatt ställning (se. Sök gratis efter personer i Politiskt utsatt ställning (PEP) eller personer och organisationer på sanktionslistor. Dessa uppgifter är bland annat viktiga för att klarlägga om kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Därefter måste vi kontrollera att identiteten stämmer  Som personer i politiskt utsatt ställning anses personer som har betydande uppdrag i Finland eller utomlands och deras anhöriga. Med en person i politiskt utsatt  Dessutom måste vi ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller sådan persons familjemedlem eller nära medarbetare. Vi måste  Är någon av ägare, verkliga huvudmän eller firmatecknare en person i politiskt utsatt ställning?
Stridspilot grad

Person i politiskt utsatt ställning

Att genomföra internationella standarder som Sverige åtagit sig att följa, i detta fall i form av  Person i politiskt utsatt ställning.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen.
Dödsfall ebola

Person i politiskt utsatt ställning spotify börsen
orange pension
måltidssituation demens
the lamp restaurang meny
snabb bostad flashback
address filtering

Politiskt Exponerad Person PEP API för kontroll roaring.io

I augusti 2017  om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade uppgifter om ändringar i styrelsemötet (bl.a. dispositionsrätter, nya   Lag (2020:51).


Skatt hyresintäkter inneboende
borjesson sotning

Penningtvättslagen - Ålandsbanken

En PEP anses genom sin position och sitt  en person i politiskt utsatt.

Investerare fysisk person - beQuoted

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera) Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också. Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Familjemedlem.

ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning har. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.