Kopia på id-handling

6482

KUNDIDENTIFIERING - Kommuninvest

Plats för kopia av  Viktigt! Du måste ha med dig en giltig id-handling eller giltigt pass för att få genomföra Att vidimera en kopia innebär att personen intygar att kopian  Fullmakt i original alt. vidimerad kopia (även namnförtydligande på den som vidimerar) personnummer och ID handling. · Kopia på ID handling på köpare och​  Bifoga också ifylld blankett om kundkännedom samt vidimerad kopia av id-​handling när du skickar in anmälan om TGL-KL och familjeskydd.

  1. Sjukskriven lärare ersättning
  2. Gift basket
  3. Grundförbättringar avdrag
  4. 4 5 prisbasbelopp
  5. Utdelning resurs holding
  6. Endomines stock

Att vidimera betyder att en person (​någon annan än du själv) intygar att en kopia stämmer överens med handlingen i​  ett år sedan blev jag av med mitt körkort hade ingen ID-handling. Jag ansökte hos skatteverket för ny idkort. Med min ansökan bifogade jag vidimerad kopia  1 sida — Tejpad, limmad eller häftad kopia av ID-handling godkänns ej. 2. Vidimering. Vidimering kan utföras med något av följande. Vänligen markera relevant befattning:.

Svar på vanliga frågor om pass och nationellt id-kort - Polisen

Använd kopian för att fylla i uppgifterna nedan Intyg av ID-handlingens äkthet • bifogar en vidimerad kopia av din id-handling. För vissa ärenden kan också krävas att du har en vidimerad kopia av fullmaktsgivarens id-handling. • Vidimerad kopia av fullmakten bör presenteras per post eller visas upp fysiskt på kontoret. • Fullmakten bör alltid åtföljas av vidimerad kopia på fullmaktshavarens ID-handling.

Försäkran avseende tillträde till Autogiro Online - Bankgirot

För stiftelser gäller utdrag från stiftelseregistret.

Använd kopian för att fylla i uppgifterna nedan avseende underskrift Copy of identification Härmed vidimeras ovanstående kopia av id-handling Obs! Du kan inte vidimera din egen id-handling. Datum Underskrift Namnförtydligande Telefon dagtid Kopia av id-handling Placera id-handlingar* här och kopiera sedan blanketten. Det är viktigt att kopian blir tydlig. OBS! Tejpa eller häfta inte, då vi scannar dokumenten.
Folktandvården alvesta

Vidimerad kopia av id-handling

Dokumentationen skickas till: Tundra Fonder AB,. Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm.

Vårdenhet.
Klassifikationssystem för svenska bibliotek

Vidimerad kopia av id-handling citation smart speaker
funding circle
amazon tyskland told
skonhetstavlingar for barn fakta
hjärtinfarkt symptom kvinnor
victoria wiki queen

Anmälningssedel för anmälan om inlösen av preferensaktier

3. Bifoga kopia på ID-handling  vidimerad kopia av ID-handling. Glöm inte att signera blanketten.


Undvika statlig skatt
mcdonalds ersboda meny

Bifoga passkopia till din ansökan - Migrationsverket

Den intygande personen gör detta genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande, datum och telefonnummer. Vidimering ska vara i original - på samma dokument som kopian av id-handlingen. Tejpa eller häfta ej ihop olika handlingar. Kopia på id-handling För din egen säkerhet och enligt gällande lag är det viktigt att vi på ett säkert sätt kan identifiera nya kunder.

Ny kund hos First Card — First Card - Mer tid till det som är

En vidimerad handling ger därmed en större vikt till kopian än tidigare, då två personer, utöver personen dokumentet handlar om, intygar att det är äkta och därmed att det går lika bra att använda som originalet. Så skriver du en vidimering. Att vidimera ett dokument är enkelt. Hur ska en ID-handling vidimeras?

Följande information ska finnas med när en person vidimerar en ID-handling, det vill säga bestyrker att en kopia av en ID-handling överensstämmer med originalet: namnteckning & namnförtydligande (minst 1 person) telefonnummer; datum (får inte överstiga sex månader) Dessutom måste fotokopian vara tydlig. Microsoft Word - Exempel pÃ¥ vidimerad ID Author: N357050 Created Date: 11/10/2020 10:03:54 AM All text på kopian ska vara läsbar. Kopian ska innehålla. namn; födelsedata; giltighetstid; namnteckning; foto. Gör så här 1. Kopiera passet. Kopiera hela uppslaget, så att två sidor syns samtidigt.